четвер, 1 грудня 2016 р.

ДОСВІД РОБОТИВпровадження комп’ютерних технологій на уроках музичного мистецтва

Педагогічний досвід учителя музичного мистецтва
Пришибської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кременчуцького району Полтавської області
Білецької Наталії Миколаївни
            Одна з основних задач загальноосвітньої школи – формування художньоїкультури школярів як невід’ємної частини духовної культури.
 Найважливішими напрямами самоосвітньої роботи вчителя можна назвати такі, як вивчення нових програм та підручників, розуміння їх особливостей та вимог; вивчення додаткового наукового матеріалу; самостійне розв'язання педагогічних задач, оволодіння технічними засобами навчання, комп'ютером. «Хто сам не рухається уперед, тому важко підштовхнути іншого» - цей вислів може стати девізом діяльності кожного вчителя.
         Життя в епоху науково-технічного прогресу урізноманітнюється і ускладнюється. Воно потребує від людини не шаблонних, звичних дій, а рухливості, гнучкості мислення, швидкого орієнтування і адаптації до нових умов, творчого підходу до вирішення проблем. Мистецтву належить велика роль у становленні творчих здібностей дітей, а предмет музичного мистецтва – є  головним шляхом для формування та розвитку їх творчих здібностей. «Музика – уява – фантазія – казка – творчість – отака доріжка, ідучи якою, дитина розвиває свої духовні сили», - визначав В. Сухомлинський. Допомогти знайти цю стежку, вміло спрямувати дітей на формування творчої особистості шляхом творчого спілкування, пошуку, діяльності, активності та мислення – є важливим завданням вчителя музичного мистецтва.
         Учитель музики повинен ввести дітей у світ добра та краси, відкрити в мистецтві джерело людських почуттів і переживань. На своїх заняттях я прагну створити таку робочу атмосферу, котра б зацікавила учнів, розкріпачила їх психологічно і направила у певне творче русло. Здійснити це мені допомагає педагогічна проблема: «Впровадження комп’ютерних технологій на уроках музичного мистецтва». У своїй роботі впроваджую передовий педагогічний досвід багатьох вчителів: Л.М.Масол, О.В.Гайдамака,Л.С.Аристова,Ж.С.Марчук.
         В умовах інтегрованого навчання ефективніше відбувається взаємопроникнення й систематизація знань учнів, розвиток їх творчих здібностей і гнучкого мислення. Таким чином, формується особистість з новими властивостями. В українській науці започатковано дослідження філософії інтегративної освіти, її дидактичних і психологічних засад. Зокрема, українськими дослідниками Л.Масол, О.Гайдамакою, Є.Бєлкіною, О.Просіною доведено, що мистецька освіта й виховання мають базуватися на принципі взаємодії різних видів мистецтв, а саме музичного, візуального, театрального та кіномистецтва. Тому моє педагогічне кредо: «Музичне виховання – це не виховання музиканта, а передусім виховання людини»
         У розв’язані задач творчого розвитку учнів велику користь приносять сучасні технічні засоби і новітні технології, такі, наприклад, як комп’ютер і засоби мультимедіа. Впровадження технічних засобів в освітню сферу стало особливо актуальною у наші дні. На уроках музичного мистецтва я застосовую сучасні інформаційні технології: мультимедійні навчальні програми з музичного мистецтва, електронні музичні енциклопедії, ресурси глобальної мережі Інтернет. Комп’ютер перестає бути джерелом інформації, а стає організатором навчально-пізнавальної діяльності школярів. Є позитивні моменти роботи учнів з комп’ютером:
 • підвищення інтересу й загальної мотивації навчання завдяки новим формам роботи і причетності до пріоритетного напрямку науково-технічного прогресу;
 • індивідуальність навчання: кожен працює в режимі, який його задовольняє; 
 • суттєва активізація навчання завдяки найширшому використанню привабливих і швидкозмінних форм подання інформації, змагання учнів з машиною та самих з собою, прагнення отримати вищу оцінку;
 • посилення доступу учнів до "банків інформації", можливість оперативно отримувати необхідні дані у достатньому обсязі.
Використання комп'ютерних технологій на уроках музичного мистецтва сприяє виконанню творчих завдань:

·         Ø створювання музики, супроводу
·         Ø впізнання мелодії
·         Ø створювання малюнку до твору або пісні
·         Ø добирання ілюстрації, відео, кліпів
         Працюючи над розвитком творчих здібностей учнів, на уроках музичного мистецтва  я використовую різні методи, що є актуальними в системі мистецької освіти: метод розповіді та бесіди, метод наочності, ігровий метод, метод порівняння і зіставлення, метод узагальнення, метод художньо-педагогічної драматургії, метод забігання наперед і повернення до вивченого матеріалу.
         У своїй роботі застосовую різні форми навчання: індивідуальну роботу, роботу в групах, колективну робота, роботу в парах.
      На уроках  завжди прагну установити  міжпредметні  та міжмистецькі зв’язки, що допомагають сформувати в учнів цілісну систему знань про мистецтво:

-         літературні твори (прислів’я, приказки, заклички, вірші, загадки, сюжети літературних творів, біографічні відомості з життя композиторів, музикантів, художників, скульпторів, архітекторів);
-         твори образотворчого мистецтва (ілюстрації живопису, архітектури, скульптури, графіки, дизайну, фотографії);
-         твори народного декоративно – ужиткового мистецтва;
-         матеріали про побут і звичаї народу;
-         географічні  відомості про фольклорні регіони України, країни світу;
-         історичні факти, відображені у музиці та інших видах мистецтва, історію створення творів мистецтва, історію виникнення мистецьких епох.
Щоб розвивати творчі здібності учнів, поступово та систематично включати їх у самостійну пізнавальну діяльність та забезпечити співпрацю між учнями і вчителем я використовую у своїй практиці нестандартні уроки. 
 • Урок – вікторина;
 • Урок – концерт;
 • Урок – інтерв’ю; 
 • Урок – конкурс;
 • Урок – захист проекту;
 • Урок – подорож; 
 • Урок – КВК.
Протягом кожного навчального року у нашій школі проходять предметні тижні. Під час проведення тижня музичного мистецтва я намагаюся залучати до творчої діяльності всі класи, в яких викладаю  предмети.
Протягом тижня  провожу різні види роботи з учнями: відеосалон – подорож до музичних інструментів світу,  гру “Угадай мелодію”, конкурсну програму «Музичний калейдоскоп». Учні 10-11 класів мають індивідуальне завдання. Вони готують музичні відеоролики про будь-який напрямок у музичному мистецтві.
На уроках музичного мистецтва  я застосовую:
-       сучасні інформаційні технології: електронні енциклопедії з музичного мистецтва,  музичні  диски “Класична музика дітям”, “Шедеври класичної музики”,  “ Історія музичних інструментів”,  “Музичні інструменти ”
-       мультимедійні навчальні програми з музичного мистецтва :
Педагогічний програмний засіб « Музичне мистецтво 5 клас »;
Педагогічний програмний засіб « Музичне мистецтво 6 клас »;
Педагогічний програмний засіб « Музичне мистецтво 7 клас »;
Педагогічний програмний засіб « Музичне мистецтво 8 клас 4.2 »;
Педагогічний програмний засіб « Музичне мистецтво 1-4 класи»;
На уроках музичного мистецтва користуюся електронними музичними програмами
А також я створила власні презентації, слайдшоу   до уроків  музичного мистецтва.
Одним із шляхів розвитку творчої особистості  учнів,  їхньої  креативності  я  вважаю творчу  музичну  діяльність,  яка має пронизувати  усі  види музичної  діяльності  школярів  та  є  якісним  показником творчого  самовираження.
У  виконавській  діяльності інтенсивно  розвиваються музичні  творчі  здібності учнів,  розширюються  можливості  активного сприймання  музики.              
На кожному уроці я навчаю дітей  уважно слухати музику, спостерігати за інтонаційним розвитком музики, інтерпретувати інтонаційно – образний  зміст прослуханих творів у процесі колективних обговорень і дискусій,  споглядати твори різних видів мистецтв, аналізувати музичні та художні  образи, розуміти  мову  мистецтв, пояснюю що різні види мистецтва тісно пов’язані з життям людини, виховую інтерес до вивчення мистецтва, формую естетичні смаки.
Я постійно  намагаюся підвищувати  свій методичній і теоретичний рівень. Відвідую відкриті уроки  у колег та сама проводжу  відкриті уроки, беру участь у методичних об’єднаннях та районних семінарах з музичного мистецтва.


Немає коментарів:

Дописати коментар